KRUSS液滴形状分析仪 – DSA25
2023-12-07 12:50:45  阅读100次

润湿性研究的基本型精密仪器

湿附提– DSA25,结,简使DSA2湿5 DSA25析固体

 

 

             液滴形状分析仪– DSA25S (标准型配置)

 

 

                                  液滴形状分析仪– DSA25B (基础型配置)


 


 

使用液体针头通过两个液滴快速测量表面自由能SFE 


 

                  查看用于测量表面张力的悬滴